Rusza przebudowa ul. Olczaka

W dniu 15.07.2019 r. rozpoczęła się przebudowa ul. Olczaka na całej jej długości tj. od ul. Fabrycznej do ul. Asfaltowej.

W ramach inwestycji planuje się przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z ujednoliceniem jej szerokości do 7,0 m, wykonanie nowych terenów zieleni z wykorzystaniem istniejącej zieleni wysokiej i niskiej, remont wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, remont istniejących zjazdów publicznych. W wyniku przebudowy powstanie 620 mb drogi asfaltowej z trzema przejściami dla pieszych w tym jeden z azylem. 620 mb chodnika o szerokości 2,0 m oraz oświetlenie zostało wykonane w ramach I etapu robót przeprowadzonych w 2017 r. Planowany termin zakończenia inwestycji : koniec września 2019 r.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności miasta i terenów przyległych, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie uciążliwości związanych z komunikacją kołową transportu przemysłowego. Obecnie w związku ze złą nawierzchnią omawianej drogi, kierowcy prowadzący samochody ciężarowe coraz częściej  kierują się na ul. Fabryczną, która jest przeciążona i zbyt wąska by móc mówić o bezpiecznym użytkowaniu drogi. Ze względu na bezpieczeństwo innych użytkowników (pracowników firm, użytkowników basenu, czy Kostrzyńskiego Centrum Kultury) powinno się ograniczyć lub wyłączyć ruch samochodów ciężarowych na ul. Fabrycznej. By tego dokonać Miasto perzebuduję wspomnianąul. Olczaka, której zadaniem będzie "przejęcie" ruchu samochodów ciężarowych i wyprowadzenie ich na obwodnicę, która jest zlokalizowana na ul. Asfaltowej, przyległej do ul. Olczaka. Stworzony zostanie tym samym komfortowy dojazd do firm takich jak: Arctic Paper, Hanke Tissue, Unipaco czy Raven. Warto dodać, że ul. Asfaltowa (której inwestorem jest Starostwo Powiatowe przy udziale środków Miasta Kostrzyn nad Odrą) została dofinansowana w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”, natomiast ul. Olczaka została dofinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 803 227,00 zł.