Basen otwarty !

Basen Otwarty od 19 lipca - KOMUNIKAT Nr 3/2019,  dnia 16.07.2019 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. w nawiązaniu do decyzji administracyjnej wydanej w dniu 04.07.2019r. stwierdzającej brak przydatności do kąpieli wody w basenie odkrytym przy ul. Fabrycznej 5 w Kostrzynie nad Odrą z uwagi na obecność w niej bakterii Pseudomonas aeruginosa, po zapoznaniu się z przedłożonymi przez administratora obiektu kontrolnymi wynikami badania mikrobiologicznego wody pobranej w dniu 05.07.2019r. z ww. basenu, informuje, że jakość wody wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji i z niecki basenu w zakresie zbadanego parametru mikrobiologicznego odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r., poz. 2016) i woda nadaje się do kąpieli.

Ponadto, zapraszamy na turniej siatkówki plażowej "Dzika Karta" Rutnicki Cup 2019, który odbedzie się jutro, tj. 20.07.2019 r. , w godz. 10:00 - 18:00.

źródło: https://www.mosir-kostrzyn.pl/aktualnosci