Dotacja na doposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 2

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.), na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lipca 2019 r., została przyznana Miastu KOSTRZYN nad Odrą na rok 2019 kwota 14 333,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

Środki w kwocie 14 333,00 zł zostaną przekazane dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni geograficznej, biologicznej, fizycznej i chemicznej.