Kostrzyńscy harcerze

ImageW sobotę (15 grudnia) Burmistrz Andrzej Kunt spotkał się z kostrzyńskimi harcerzami podczas ich zjazdu sprawozdawczo-wyborczego. W naszym mieście w Hufcu Związku Harcerstwa Polskiego działa obecnie 8 drużyn. Wszystkie aktywnie włączają się w działalność na rzecz lokalnej społeczności. Co roku latem harcerze kostrzyńskiej Chorągwi ZHP organizują wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, zawsze uczestniczą w uroczystościach patriotycznych i wielu przedsięwzięciach społecznych. Działalność naszych harcerzy została bardzo pozytywnie oceniona przez wojewódzką Komendę Chorągwi ZHP. Pełną akceptację uzyskało sprawozdanie złożone przez dotychczasowego Komendanta kostrzyńskich harcerzy Stefanię Martynowicz, która dzięki uzyskanemu w sobotę wotum zaufania będzie pełniła swoją funkcję przez kolejne cztery lata.