Burmistrz na Sejmiku Województwa Lubuskiego

Burmistrz Andrzej Kunt w poniedziałek (17 grudnia) uczestniczył w obradach Sejmiku Województwa Lubuskiego (Zielona Góra). Podczas obrad radni Sejmiku dyskutowali nad uchwaleniem budżetu Województwa Lubuskiego na przyszły rok.