Wybrano przewodniczącego rady

We wtorek (18 grudnia) po raz pierwszy w historii Kostrzyna obradowała Miejska Rada Sportu. Jej członków powołał Burmistrz Andrzej Kunt spośród kandydatów zgłoszonych przez działajace na terenie miasta związki i stowarzyszenia sportowe. Przewodniczącym Rady został Zygmunt Mendelski - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Posiedzenia Rady odbywać się będą w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż 4 razy w roku. Jej zadaniem jest współorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie miasta, ustalanie zasad współpracy z towarzystwami, stowarzyszeniami, związkami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze kultury fizycznej oraz propagowanie przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych.