Plan budownictwa socjalnego w przygotowaniu

W Urzędzie Miasta trwają prace nad przygotowaniem "Planu budownictwa socjalnego". Istnieje pilna potrzeba wybudowania w Kostrzynie kilkudziesięciu mieszkań socjalnych. Na przyszły rok zaplanowano adaptację budynku powojskowego (ul. Wyszyńskiego) właśnie na tego typu mieszkania. Jednak już dziś wiadomo, że konkursy na pozyskanie środków z funduszy unijnych na tego typu przedsięwzięcia ogłoszone będą przez samorząd wojewódzki dopiero pod koniec 2008 roku. W związku z tym Burmistrz Andrzej Kunt powołał zespół, który ma za zadanie przeprowadzenie szczegółowej analizy potrzeb i przedstawienie propozycji rozwiązania problemu mieszkań socjalnych w sposób najszybszy i możliwie najmniej kosztowny dla miejskiego budżetu. Pracami zespołu kieruje Zastępca Burmistrza Zbigniew Biedulski, który w środę (19 grudnia) brał udział organizowanej we Wrocławiu konferencji poświęconej tematyce budowy mieszkań socjalnych przez samorządy lokalne.