Towarzystwo Przyjaciół Kostrzyna

O licznych pomysłach na działalność świeżo powołanego Towarzystwa Przyjaciół Kostrzyna, rozmawiali jego przedstawiciele - Jakub Pikulik i Kornel Malinowski z Burmistrzem Andrzejem Kuntem i Sekretarzem Miasta Anną Suską (czwartek 27 grudnia). Towarzystwo Przyjaciół Kostrzyna chce pomagać potrzebującym, inicjować i organizować przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym i sportowym. Na realizację zamierzeń tworząca stowarzyszenie młodzież zamierza pozyskiwać środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji o Towarzystwie Przyjaciół Kostrzyna można znaleźć  na stronie www.e-kostrzyn.pl