Sport i akcja lato - bez pieniędzy

W środę i czwartek (20 i 21 lutego) obradowały komisje przyznające organizacjom pozarządowym fundusze na realizację zadań publicznych. Podzielono pieniądze przeznaczone na prowadzenie klubu abstynenta, działalność świetlicy socjoterapeutycznej oraz organizację spotkań i konferencji kulturalnych. Komisja, w skład której wchodzą radni Mieczysław Jaszcz, Piotr Tadla, Jerzy Sak i Maria Nowakowska nie podjęła decyzji w sprawie przyznania funduszy na "akcję lato" i na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży. W związku z tym zaplanowane 25 tysięcy na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z tzw. trudnych rodzin i 190 tysięcy na zajęcia ruchowe dla najmłodszych mieszkańców Kostrzyna nie trafią zbyt szybko do klubów sportowych, harcerzy i Caritasu. Organizacje te oraz dzieci i młodzież muszą się więc uzbroić w cierpliwość. W pracach komisji brał udział Burmistrz Andrzej Kunt, który jako jedyny głosował za przyznaniem dotacji dla fundacji Pomocna Dłoń, Caritasu i harcerzy.