Przewozy szkolne !!!!!!

W związku z informacjami, jakie pojawiły się na terenie Miasta w sprawie przewozów szkolnych w roku 2019/2020 Urząd Miasta wyjaśnia, że z dniem 1 czerwca 2019 r. wprowadzony został nowy rozkład jazdy autobusów realizujących transport zbiorowy na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą, który jest bezpłatny dla wszystkich pasażerów.

Został on dostosowany, zarówno pod względem godzin jak i trasy poszczególnych linii, również do potrzeb uczniów wszystkich szkół podstawowych na terenie Miasta od 1 września 2019.

Takie rozwiązanie uporządkowało usługi publicznego transportu zbiorowego  w autobusowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej i przewozach dzieci w wieku szkolnym.

Wykonawcą usług publicznego transportu zbiorowego, w tym przewozów dzieci, od 1 czerwca 2019 została, wybrana w drodze przetargu nieograniczonego, firma

- Przedsiębiorstwo Usługowe „ARGOS” Agata Miłostan, z Gorzowa Wlkp., która jako jedyna stanęła do przetargu.

W tej sytuacji apele o interwencje rodziców w Urzędzie Miasta i u Burmistrza dotyczące przewozu dzieci w wieku szkolnym są całkowicie nieuzasadnione.