Przetarg na basen ogłoszony

Kolejny przetarg na budowę krytej pływalniBurmistrz dotrzymał słowa i podpisał trzeci już przetarg nieograniczony na realizację zadania "Budowa krytej pływalni w Kostrzynie nad Odrą". Przetarg został ogłoszony w dniu 10 lipca br. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://kostrzyn.nowoczesnagmina.pl/?a=8073

Przypomnijmy, że przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w tym: budowa hali basenowej przy ul. Fabrycznej (o powierzchni użytkowej obiektu 3.983,96 m² i kubaturze 26.804,22 m³), wyposażonej w basen główny 6 torowy o wymiarach 15,50 m x 25,05 m o powierzchni 388,28 m² w konstrukcji niecki stalowej; basen do nauki pływania wraz z basenem rekreacyjnym ze zjeżdżalnią o powierzchni ok. 238,00 m² ; basen dla dzieci o powierzchni ok. 42,00 m², wraz z widownią na antresoli, strefą saun, częścią szatniowo – sanitarną z wyposażeniem, zapleczem socjalnym, częścią administracyjną, instalacjami wodno-kanalizacyjną, grzewczą, wentylacyjną, elektryczną, fotowoltaiczną, teletechniczną, zagospodarowaniem terenu, budową ogrodzenia, bram wjazdowych, małą architekturą.

Oferty można składać do dnia 10 września br. do godziny 10:00 w Urzędzie Miasta.