INFORMACJA DLA NOWOŻEŃCÓW

W związku z przebudową byłego budynku Urzędu Miasta przy ulicy Kopernika 1 ( Willa Wagenera) zaistniała konieczność zmiany siedziby Pałacu Ślubów.

Informujemy, że na czas remontu, sala ślubów będzie znajdowała się na parterze budynku Kręgielni przy ul. Fabrycznej 5. Pierwsze uroczystości zawarcia związku małżeńskiego odbędą się w nowej siedzibie 1 sierpnia 2019 roku.