Miasto Kostrzyn nad Odrą wysoko w rankingu finansowym samorządu terytorialnego

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, na podstawie przeprowadzonych badań w grupie 236 gmin miejskich (badania przeprowadzano również w pozostałych grupach samorządów)  ponownie stworzył ranking gmin, które najlepiej potrafią zarządzać pieniędzmi. Badanie to oparte było na analizie wskaźnikowej. Na czynniki pierwsze rozłożono finanse każdej gminy, a uwaga badających koncentrowała się między innymi na dochodach własnych, wydatkach inwestycyjnych czy wreszcie na po-zyskiwaniu środków unijnych na realizacje zaplanowanych zamierzeń. Według badających, to bardzo obiektywne kryteria, które pozwoliły na stworzenie rankingu i wyłonienie liderów.

Wyniki badań zaprezentowane w publikacji „Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce” wydanej przez Fundację Instytutu Studiów Wschodnich dotyczyły roku 2018. Na 236 gmin miejskich Miasto Kostrzyn zajęło wysokie 113 miejsce (spadek o jedno miejsce w porównaniu do roku 2016).  Stabilny poziom dochodów własnych,  utrzymana zdolność do regulowania zobowiązań, możliwość zwiększania wydatków inwestycyjnych jest gwarancją bezpieczeństwa finansowego Miasta.  Troskę o bezpieczeństwo Miasta i jego mieszkańców ciągle traktujemy priorytetowo.