„Pokażmy swoją miłość” czyli eTwinning w PM 1 „Pod Topolą”

W roku szkolnym 2019/2020 nasze przedszkole rozpoczyna przygodę z eTwinning. Edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach i przedszkolach europejskich, pozwoli naszym dzieciom na poznanie tradycji krajów partnerskich oraz zawiązywanie międzynarodowych przyjaźni.

Wspólny projekt „Pokażmy swoją miłość”/ „Let’s show your love” stworzony z partnerami z Turcji, Serbii, Włoch i Chorwacji zakłada realizację szeregu działań, które mają na celu identyfikowanie dzieci z rodziną, najbliższym otoczeniem Polską, jak również z Europą. Wiek przedszkolny sprzyja podejmowaniu takich inicjatyw, gdyż dzieci są najbardziej otwartena nowe doświadczenia, uwielbiają wyzwania, są gotowe poznawać nowych przyjaciół z różnych stron świata, a granice, inna kultura, język nie mają dla nich znaczenia. We wrześniu nasze przedszkolaki utrwaliły treści narodowościowe oraz poznały flagi i symbole narodowe krajów partnerskich. Chcąc pokazać innym naszą miłość do kraju 6- latki wysłały do Serbii paczkę z pluszowym misiem, który z biało- czerwoną kokardą, flagą Polski i kopertą ze zdjęciami i imionami przedszkolaków wyruszył w podróż po Europie. W ramach zaplanowanych działań w tym roku szkolnym nasze przedszkolaki będą celebrować i pokazywać innym miłość do tradycji, miasta, kraju, sportu, natury a przede wszystkim do drugiego człowieka. Dzięki możliwościom, które oferuje międzynarodowa współpraca eTwinning w dzieciach stworzy się więź międzyludzka, która w dorosłym życiu pomoże im akceptować odmienność kulturową i być tolerancyjnym i świadomym członkiem społeczeństwa wielokulturowego.  

Marta Smycz

Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title)