XI sesja Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą - 26 września 2019 r.

XI sesja Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą - 26 września 2019 r.Obrady XI sesji Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą odbyły się 26 września 2019 r. (czwartek) od godz. 14.00 w sali Kostrzyńskiego Centrum Kultury „Kręgielnia” przy ul. Fabrycznej 5.

W dalszej części artykułu porządek obrad. Poniżej do pobrania projekty uchwał.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) przyjęcie wniosków do porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z sesji nr IX z dnia 27.06.2019 r. oraz protokołu nr X z dnia 08.08.2019 r.
2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
3. Informacja z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2019 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) udzielenia bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych (druk nr 1),
b) zwolnienia dyrektora szkoły Podstawowej nr 4 im. Konstytucji 3 Maja od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych (druk nr 2),
c) zwolnienia dyrektora szkoły Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Kostrzyna nad Odrą od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych (druk nr 3),
d) zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2019 rok (druk nr 4).

5. Interpelacje i wnioski.
6. Sprawy różne.

 
Załączniki
Pobierz plik (2019_09_23_druk_01.pdf)2019_09_23_druk_01.pdf[ ]807 kB
Pobierz plik (2019_09_23_druk_02.pdf)2019_09_23_druk_02.pdf[ ]1054 kB
Pobierz plik (2019_09_23_druk_03.pdf)2019_09_23_druk_03.pdf[ ]926 kB
Pobierz plik (2019_09_23_druk_04.pdf)2019_09_23_druk_04.pdf[ ]5289 kB