OGŁOSZENIE nr 1/2020 O PRZETARGU NA WYKONYWANIE ZADAŃ OCHRONNYCH W PARKU NARODOWYM "UJŚCIE WARTY" W RAMACH DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

Aktualizacja: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.03.2020 r., o godz. 11:00 w siedzibie Parku Narodowego „Ujście Warty”, Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca w sali konferencyjnej. Otwarcie ofert ma charakter publiczny a uczestnicy przetargu mogą być obecni podczas dokonywania otwarcia ofert.

 

Dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty” ogłasza przetarg nieograniczony w trybie licytacji ustnej na dzierżawę nieruchomości gruntowych będących w wieczystym użytkowaniu Parku Narodowego „Ujście Warty”, a stanowiących własność Skarbu Państwa. Szczegóły w załączeniu: