DOPOSAŻENIE CZG-12 W MATERIAŁY EDUKACYJNE

W ramach zadania pod nazwą  „Doposażenie Celowego Związku Gmin CZG-12 w materiały i pomoce edukacyjne wykorzystywane podczas zajęć edukacyjnych z dziećmi” zakupiono w 2019 roku pomoce edukacyjne w postaci 4 tablic edukacyjnych z przesuwanymi elementami, grę edukacyjną koło fortuny pn. „Gospodarka odpadami”, 6 sztuk gier edukacyjnych pn. ”Segregacja odpadów – co i gdzie wrzucać”, 1000 sztuk kolorowanek ekologicznych oraz 1000 sztuk zeszytów edukacyjnych „ O tym jak segregujemy odpady”.

Zakupione pomoce edukacyjne są wykorzystywane podczas spotkań i zajęć z dziećmi oraz z mieszkańcami Celowego Związku Gmin CZG-12. Dzięki zakupionym tablicom będziemy przybliżać sposoby gospodarowania odpadami w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, wyjaśniać co i gdzie wrzucać, dyskutować nad czasem rozkładu wielu odpadów powstających w naszych gospodarstwach domowych i odpowiadać na pytania związane z recyklingiem.  Wszystkie działania edukacyjne CZG-12 (eko-lekcje, prelekcje, akcje edukacyjne, bezpośrednie spotkania z mieszkańcami)  mają na celu wzrost świadomości mieszkańców na temat właściwego postępowania z odpadami, uwrażliwienie na problem zaśmiecania najbliższego otoczenia i zachęcenie do zmniejszenia ilości produkowanych odpadów. Serdecznie zapraszamy do zapisów na Eko-Lekcje (obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie grupy na zajęcia) i odwiedzania naszego stoiska podczas imprez plenerowych.