POMOC OFIAROM PRZESTĘPSTW

W ramach programu zorganizowane zostaną w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6 - dyżury, w trakcie których udzielane będą bezpłatne informace o przysługujacych pokrzywdzonym uprawnieniach. Dyżury pełnione będą w godzinach od 8:00 - 14:00 w dniach 26-28.02.2020 r.