Wariant przebiegu obwodnicy wybrany!

Na podstawie analizy, którą dokonała firma opracowująca Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe dla jakże wyczekiwanej inwestycji pn. "Budowa obwodnicy miejscowości Kostrzyn nad Odrą w ciągu drogi krajowej nr 31"  spośród trzech dostępnych wariantów, został wybrany:

wariant W1 zielony – wariant obejścia miejscowości Kostrzyn nad Odrą od strony północno - zachodniej wraz z przeprawą mostową na rzece Warcie.

Biorąc pod uwagę kryterium: techniczne, społeczne, ekonomiczne i środowiskowe, właśnie to rozwiązanie uzyskało najwyższą ilość  punktów. 
- "Ta informacja  bardzo nas cieszy, ponieważ w wyniku konsultacji społecznych, które zostały przeprowadzone w ubiegłym roku, 5 lipca, to właśnie ten wariant spotkał się z największą aprobatą naszych mieszkańców" - mówi Burmistrz Miasta Andrzej Kunt. 

Ww. dokument stanowi bardzo szczegółowy i niezbędny załącznik do dalszych prac projektowych. Od tej pory, projektanci mają 5 lat na dostosowanie przebiegu obwodnicy, niwelację powstałych kolizji oraz dostosowanie jej tak, by miała jak najmniejszy wpływ na środowisko oraz uwzględniała czynnik społeczny. Jednak należy pamiętać, że pierwszym i najważniejszym celem powstania obwodnicy jest wyprowadzenie ciężkiego ruchu kołowego z miasta.

Planowany termin zakończenia budowy obwodnicy przypada na rok 2027.

Załączniki
Pobierz plik (wariant zielony.pdf)wariant zielony.pdf[ ]210 kB
Pobierz plik (wariany przebiegu obwodnicy.pdf)wariany przebiegu obwodnicy.pdf[ ]130 kB